Värdeskapande

Vi tar fram kreativa och genomförbara lösningar i nära samarbete med våra kunder.

Genomförandet är speciellt viktigt för oss, eftersom det är där som verkligt värde skapas.

Uppdrag

Exempel på ett antal områden inom vilka vi utför uppdrag.

Ledning

 • Projektledning
 • Chef att hyra
 • Strategiarbete
 • Sourcing
 • Upphandlingar

Arkitektur

 • Prestanda / Optimering
 • Informationsmodellering
 • Komplex infrastruktur

Verksamhet

 • Utredningar
 • Förändringsarbete
 • Upphandlingar