Kontaktuppgifter

Telefon:

+46 (0)70 568 89 30

E-post:

fornamn.efternamn
@trigonmanagement.se

Konsultprofil:

» Svante Lundqvist

View LinkedIn profileView LinkedIn profile

Svante Lundqvist

Svante Lundqvist har gjort sig känd som en ledare som skapar resultat genom en rak och okomplicerad ledarstil.  Med 30-års erfarenhet från IT-branschen och drygt 20 år inom ledarskaps-konsulting har Svante byggt upp en gedigen kunskap om hur olika verksamheter kan förbättra sin lönsamhet genom att använda IT som en väsentlig del i affärsverksamheten.

Svante har skaffat sig sin erfarenhet genom positioner som VD och andra ledande befattningar inom allt i från internationella börsbolag, till mindre svenska verksamheter.  IT har alltid varit en betydelsefull del i hans ansvar. I sin konsultroll har Svante förutom ett flertal ”chef att hyra” genomfört uppdrag av högsta strategiska vikt.

Som person är Svante positiv, drivande och orädd. Hans affärsmässiga talang och operativa läggning skapar resultat.   Han visar stor entusiasm i alla situationer och har en pragmatisk grundinställning, hög kreativitet och tålmodighet vid problemlösning.