Kontaktuppgifter

Telefon:

+46 (0)768 30 46 28

E-post:

fornamn.efternamn
@trigonmanagement.se

Konsultprofil:

» Morgan Aronsson

View LinkedIn profileView LinkedIn profile

Morgan Aronsson

Med 30 års erfarenhet av IT och Management inom den globala bilbranschens alla verksamhetsgrenar har Morgan skaffat sig en gedigen erfarenhet som både linjechef, projektledare och internkonsult.
Morgan har haft ansvar som IT-chef, Projekt- och Programledare samt Verksamhetsutvecklare i globala bilföretag. Dessa uppdrag har omfattat nationell och internationell verksamhet med placeringar i flera EU länder samt Nord- och Centralamerika.
De personliga egenskaperna hos Morgan är en positiv attityd till problem som utmaning och möjlighet, med en drivkraft fokuserad på att leverera enligt uppsatta mål och överträffa kundens förväntningar.

  • Global verksamhetsuteckling
  • Komplexa projekt
  • Strategisk planering
  • IT strategi
  • IT ledningsfrågor
  • Program Management
  • Leading Change
  • Business Developement
  • Process Re-engineering
  • LEAN Management